fbpx

Доколку сакате Вашата компанија да ја поставите на здрави темели и да обезбедите константен раст, една од првите и клучните работи кои треба да ги направите е да креирате  систем за награди и казни кој е еднаков за сите. Од витална важност е вложениот труд, прекувремените часови и професионалниот раст на вработените да биде аналоген со растот на платата. Само така ќе креирате тим од задоволни вработени кој ќе биде главен двигател на Вашиот бизнис. Вложувањето во Вашите вработени е најсигурната инвестиција за создавање на стабилна и сериозна компанија без разлика на општата економска состојба.

Како на наједноставен и најбрз можен начин да направите прецизна пресметка на плата, согласно перформансите на Вашите вработени и честите законски измени!? Дозволете да Ви помогнеме!

Helix L Вашата формула за прецизност!

 

Откријте ја магијата на најпрецизниот софтвер со чија помош и овој месец беа изработени најмногу пресметки на личен доход во земјава!

Зошто е мудра одлука уште од овој месец  да започнете да ја изработувате платата со помош на Helix L ?

 • Бидејќи сигурно ви е преку глава со месеци да го чекате програмерот да ја направи законската промена за која веќе дебело сте платиле!
 • Бидејќи тимот на Зонел Софтвер работи на секоја законска измена уште пред да не исконтактирате!
 • Бидејќи Вашите вработени заслужуваат секогаш да ја добиваат платата на време!
 • Бидејќи знаеме дека немате време да ги учите сите сложени законски нормативи за да направите прецизна изработка на плата!
 • Бидејќи времето е најважниот ресурс кој го поседуваме!
 • Бидејќи знаеме дека на една сериозна компанија и се потребни моќни извештаи ( преглед на евиденција на вработени, план за трошоци, список на казнети, нето и бруто примања, отсуства…)
 • Бидејќи ви е потребен брз и едноставен програм прилагоден на сите законски одредби (Редовни часови, Прекувремена работа, Работа на празник, Ноќна работа, Минат труд, Додатоци на плата, Боледување, Годишен одмор, Специјални услови,  автоматско поврзување со МПИН софтверот на УЈП, Автоматско креирање на годишна даночна пријава за потребите на УЈП…)
 • Бидејќи правилното менаџирање на човековите ресурси е клучно за успешно водење на еден бизнис.
 • Бидејќи знаеме дека веќе Ви е смачено да работите истовремено на повеќе програми.
 • Бидејќи успешните луѓе работат мудро а не напорно.
 • Бидејќи Вие сте ни најважни!

Квалитетот на животот и бизнисот зависат од одлуките кои ги носиме! Создавајте како уметник наместо да копате!

Донесете мудра одлука уште денеска!