Како работат најуспешните претпријатија?

Која е професионалната тајна за успешно книговодство, фактурирање, евиденција на залихи и наплати, малопродажба, комерција, производство, услуги, ресторанско работење, рецепција, …? Како да напредувате максимално брзо и најпрофитабилно далеку пред Вашата конкуренција? Одговор на Вашите прашања е:

HELIX-1024x268
HELIX е специјално дизајнирано и преку 23 години развивано решение кое ќе ги реши сите проблеми на една современа компанија. HELIX е комплетно книговодство, комплетна евиденција на Вашите магацини и продавници како и анализа на должници, наплати, промет, и комерција по региони и градови. Во HELIX е вградена максимална поврзаност на податоците, автоматизми на пренос и книжење кое ќе Ви овозможи на најлесен начин да се справите и со најобемен број документи. HELIX сигурно ќе ја олесни работата на секој книговодител, магационер, продавач или комеријалист. Посебно е развиен и дел за контрола на Ваши грешки и сите типови неслагања што ќе Ви заштеди бескрајно скапо време. Само со HELIX: потполно автоматско составување и печатење завршни пресметки! HELIX до овој момент освои доверба преку 1400 домашни и странски корисници. Уживајте и Вие во некој од неговите пакети …

K PaketПрофесионално решение за оние кои знаат како да успеат. Незаменливо оружје за мало, средно или големо претпријатие. Крај на сите главоболки со документи, книжења, неслагања, инспекции, 

L PaketКонечно програм кој е секогаш предвреме ажуриран со сите законски промени. Програм во кој можете сами да конфигурирате што да се земе или не во основица, казни, награди, прекувремени, ...

 

M PaketПочеток и крај за секој магацин.  Станете многу поконкурентни и тоа преку  ноќ!  Имајте се на дланка и моментално: сите Ваши залихи и финансии без да знаете воопшто книговодство ...

G PaketНаградете ги Вашите вработени според тоа колку се  редовни. Идеално решение и за приватни и за буџетски претпријатија. Запазете ја и законската обврска за ваква  евиденција. Како да заштедите преку 80 плати и тоа секоја година?

P PaketСпецијално наменет за маркети, ресторани. Моментална и комплетна евиденција и контрола на Вашите продавачи, промет, лагер, автоматизирано производство и залиха.

KG PaketМоќен и универзален пакет и за почетници и за професионалци. Подеднакво добро решение и за едно претпријатие и  за книговодствено биро. Само ако барате многу моќен а многу евтин пакет ...

Како до успех?

Грабнете ТОН бесплатни информации и ресурси за Вашиот бизнис кои сигурно нема да сакате да ги пропуштите!
Дури и ако немате своја фирма!


Подетално