fbpx

Како работат најуспешните претпријатија?

Која е професионалната тајна за успешно книговодство, фактурирање, евиденција на залихи и наплати, малопродажба, комерција, производство, услуги, ресторанско работење, рецепција, …? Како да напредувате максимално брзо и најпрофитабилно далеку пред Вашата конкуренција?

Одговорот на Вашите прашања е:

HELIX - Програм за книговодство, материјално и комерцијално работење

HELIX е специјално дизајнирано и преку 26 години развивано решение кое ќе реши многу проблеми на една современа компанија. HELIX е комплетно книговодство, комплетна евиденција на Вашите магацини и продавници како и анализа на должници, наплати, промет, и комерција по региони и градови. Во HELIX е вградена максимална поврзаност на податоците, автоматизми на пренос и книжење кои ќе Ви овозможат на најлесен начин да се справите и со најобемен број документи. HELIX сигурно ќе ја олесни работата на секој книговодител, магационер, продавач или комеријалист.

Со ажурирање на еден документ, во HELIX автоматски се ажурираат сите релевантни сегменти во кои тој документ треба да се рефлектира.

Посебно е развиен и дел за контрола на Ваши грешки и сите типови несложувања што ќе Ви заштеди бескрајно скапо време. Само со HELIX: потполно автоматско составување и печатење завршни пресметки! HELIX до овој момент освои доверба преку 1750 домашни и странски корисници од најразличен профил – трговија, услуги, производство, книговодство, угостителство, маркетинг, државни институции, банки и други финансиски институции.
Уживајте и Вие во некој од неговите пакети …

K PaketПрофесионално решение за оние кои знаат како да успеат. Незаменливо оружје за мало, средно или големо претпријатие. Крај на сите главоболки со документи, книжења, неслагања, инспекции, 

L PaketКонечно програм кој е секогаш предвреме ажуриран со сите законски промени. Програм во кој можете сами да конфигурирате што да се земе или не во основица, казни, награди, прекувремени, ...

 

M PaketПочеток и крај за секој магацин.  Станете многу поконкурентни и тоа преку  ноќ!  Имајте се на дланка и моментално: сите Ваши залихи и финансии без да знаете воопшто книговодство ...

Наградете ги Вашите вработени според тоа колку се  редовни. Идеално решение и за приватни и за буџетски претпријатија. Запазете ја и законската обврска за ваква  евиденција. Како да заштедите преку 80 плати и тоа секоја година?

P PaketСпецијално наменет за маркети, ресторани. Моментална и комплетна евиденција и контрола на Вашите продавачи, промет, лагер, автоматизирано производство и залиха.

KG PaketМоќен и универзален пакет и за почетници и за професионалци. Подеднакво добро решение и за едно претпријатие и  за книговодствено биро. Само ако барате многу моќен а многу евтин пакет ...

Како до успех?

Грабнете ТОН бесплатни информации и ресурси за Вашиот бизнис кои сигурно нема да сакате да ги пропуштите!
Дури и ако немате своја фирма!


Подетално