fbpx

Наградете го секој според времето и трудот !!! Најповолна понуда  за секое претпријатие  за контрола на работно време без разлика дали има повеќе или помалку од 25 вработени И без разлика дали сте приватно или јавно претпријатие Дали совршено ги контролирате  Вашите вработени? Дали знаете кој кога доаѓа, кога си оди, дали и колку доцни, дали си оди предвреме или воопшто не доаѓа на работа? Зошто и платата да не зависи од тоа  кој колку е редовен? Дали сте слушнале за законот од 01.01.2006  со кој мора да водите ваква евиденција? Мислите дека оваа евиденција е многу напорна за некој да ја води педантно и прецизно?

КОНЕЧНО! Решете го овој проблем во своја корист најдобро, најпрофесионално а и на најевтин начин

ДА, Замислете само колку Вашето претпријатие губи за само еден ден од сите вработени по макар 10 минути каснење. Пример 45 вработени x 10 мин. = 450 мин. = 7,5 х, а тоа е 20,6 дена месечно – онолку колку што работи еден вработен цел месец.

Значи годишно Вие буквално фрлате 12 ПЛАТИ, А ТОА ВООПШТО НЕ Е МАЛКУ !!! И тоа потполно неоправдано – ЧИСТА ЗАГУБА!

Замислете само еден вработен да биде задолжен 12 месеци и да води идеална евиденција кој кога доаѓа, кога си оди, кога е на службено, кога на приватно отсуство, пауза, кога доцни, кога предвремено си оди, … На крајот на секој работен ден да доставува од сите вработени извештај за ефективно одработено време за секого и да пресметува кој колку треба да биде награден според тоа колку работел !?

Признавам дека таково нешто може, но со најмалку 10 вработени со споменатата задача и тоа и Вие ќе се сложите дека сигурно:

 • Ќе има многу грешки;
 • Задолжените за тоа ќе бидат пристрасни, а нив никој нема да ги контролира;
 • Никогаш нема извештаите да ги добивата на време баш кога Вас ви требаат;
 • Дури и ако е се во ред ќе бидете изложени на најмалку 10 пати поголем финансиски трошок;

ДАЛИ СТЕ СПРЕМНИ ДА ГИ ЗАОБИКОЛИТЕ СИТЕ ОВИЕ ГЛАВОБОЛКИ ?

ДАЛИ НАВИСТИНА САКАТЕ ДА ИМАТЕ СЕ НА ДЛАНКА И СЕКОГО  ДА ГО НАГРАДИТЕ НАВИСТИНА СПОРЕД НЕГОВАТА РЕДОВНОСТ? КАКО ДА ЗАШТЕДИТЕ ПРЕКУ ПРЕКУ 80 ПЛАТИ ГОДИШНО?

Ќе Ви откријам една тајна за една голема придобивка.

Сите досега се сложуваат дека: Ако секој вработен си го цени своето време, ќе ги цени и своите задачи а тоа автоматски значи дека ќе биде поодговорен и повеќе ќе ги цени задачите и времето на своите колеги. Едноставно? Да, се е поврзано!

КОЈА Е НАЈГРИЖЛИВО ЧУВАНАТА ТАЈНА НА ВИСТИНСКИ НАЈУСПЕШНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И КОМПАНИИ?

За да успеете на пазарот знаете дека треба да бидете што поконкурентни. Ова не е тајна. А за тоа, треба да ги намалите сите трошоци, а да произведувате, продавате или нудите што повеќе, со што помала набавна цена, а што поголема заработка. И ова не е никаква тајна.

Една од најгрижливо чуваните тајни е и да го искористите максимално професионално ефективното време на своите вработени, ни минута повеќе, но ни минута помалку од тоа, а истовремено сите да бидат рамноправни. Само така сите ќе бидат и задоволни !!! Ова е таа тајна која ја знаат само оние кои знаат како вистински да успеат.

Ако ова не е случај во Вашето претпријатие, Вие се соочувате со сериозен проблем за кој не сте свесни а Ве спречува експлзивно да се пробивате на пазарот. Ова е гарантирано и потврдено многу пати, за што постојат многу ретки сведочења, а секогаш од големи познавачи и успешни бизнисмени.

Дури, и ако се работи за јавно претпријатие. Секој вработен има работни задачи и одговорност према претпроставените. Какви ќе бидат резултатите зависи најмногу од рамноправноста и поставените правила.

Јас посветив доста време во анализа која е главната формула за успешно да функционира и експлозивно да напредува едно претпријатие. Со намалување на цената на Вашите производи? НЕ! Со зголемување на квантитетот и квалитетот? Да!

Во продолжение ќе Ви покажам од што навистина најмногу зависи квалитетот на Вашето работење, како максимално да го подобрите и како тоа да го направите на најевтин начин.

Секој процес, фаза, состојба, резултат, почеток и крај на секое производство или било која дејност е нераздвоиво од човекот. Значи зависи само од Вас лично и од Вашите вработени. Затоа погледнете директно во Вашите најголеми потенциали и ресурси!

Најголемата тајна е како нив да ги искористите оптимално и да ги уппотребите најправилно !

Како програмер и инженер за компјутери конечно дојдов до единственото решение потврдено кај многу мои корисници, кое гарантирано ќе предизвика експлозија и во Вашето работење, а со тоа и:

 • Професионален дух во Вашето претпријатие;
 • Поголем респект меѓу вработените и кон претпоставените;
 • Многу поголема ефективност и гарантирано поголеми резултати без ниту најмал дополнителен трошок;
 • Најреална награда за секого;
 • Никогаш и од никого нема да слушнете дека према него било постапено некоректно или бил опоменат без причина;
 • Ќе ја исполните обврската према законот со кој од 01.01.2006 задолжителна е евиденцијата на работното време (над 25 вработени);
 • Перфектно и комплетно решение за сите вклучувајќи ги и буџетските организации;
 • Голема заштеда. Пример ако Вашето претпријатие има 300 вработени тогаш заштедата е преку 80 плати годишно, односно најскромно од 800.000,00 до 1.600.000,00 денари или 26.143,00 €. Заштеда од ДВА луксузни автомобили и тоа секоја година или по ЕДЕН СТАН секоја втора година!

Во продолжение ќе Ви откријам како ова да го добиете на бескрајно едноставен начин, беспрекорно прецизно, без да вработувате ниту еден евидентичар, дури и најевтино!

Едноставно претворете го Вашиот компјутер во вработен кој:

 • Никогаш нема да побара плата,
 • Ниогаш нема да направи грешка,
 • Ќе работи 24h на ден,
 • Ќе биде бескрајно послушен и лојален само кон Вас и
 • Ќе замени најмалку 3-20 вработени за истата задача;
 • Ќе овозможи прецизна и детална контрола на работно време

Импресивно?

Решението е:

Gate KEEPER

Софтверски пакет кој е специјално и успешно развиен за да ги реши сите горе наведени проблеми и да ги достави сите споменати придобивки директно во Ваши раце !!!

Екстремно лесен и многу моќен алат за секое претпријатие. Едноставно секој ден се осеќа поголема професионалност и секој е помотивиран за работа. Мора да го има секоја фирма која сака да биде професионална!

“Global security” Владе, 02/ 2461-666

Освен тоа Gate KEEPER:
 • Го купувате само еднаш и тоа по најевтина цена на нашиот пазар, а уживате во него доживотно;
 • Развиен е од професионална екипа со приена на највисоки светски дострели од областа на client-server апликации со сите потребни функции за контрола на работно време;
 • Стабилно работи во мрежа така што можете сите функции да ги користите и од оддалечен(и) компјутер(и);
 • Подржува евиденција на неограничен број претпријатија за секоја порта со неограничен број вработени класифицирани во соодветни сектори или одделенија;
 • Е моногу едноставен за користење со интуитивен и модерен интерфаце;
 • Ги задоволува сите законски прописи вклучувајќи го и законот од 01.01.2006 година според кој секое претпријатие со најмалку 25 вработени мора да води комплетна евиденција на работно време;
 • Никогаш нема да имате проблеми со контроли и инспекции во тој поглед;
 • Гарантирано ќе ги задоволи сите потреби и на најпребирливите корисници од аспект на детални информации, извештаи и анализи;
 • . . .

Ова е многу мал простор да ги наведам сите особини на Gate KEEPER. Можам да истакнам само неколку особини по кои е уникатен на нашиве простори.

Комплетно се искористени сите можности на Microsoft Windows околината со професионален експорт на сите прегледи во Excel и .pdf формат за понатамошна архива или дообработка (графикони во реално време, групирање, сортирање и филтрирање по произволен критериум, …).

Можност за распоред на цела група или поединечен распореди за секој вработен посебно важно за здравствени или воени установи каде вработените работат во смени со дежурства поголеми и од 24h.

Gate KEEPER не е ограничен со ниту еден задолжителен временски пресек кој кај многу програми од сличен тип произведува дисконтинуитет на сите случувања во реално време (за прекувремена работа, чувари, ноќни смени и сл.).

Gate KEEPER за разлика од слични програми располага со сите прегледи од детална евиденција за еден вработен до комплетен сумарен увид за сите вработени со сите податоци

 • Задоцнувања,
 • Прекувремена работа,
 • Службени и приватни отсуства,
 • Користење на паузи,
 • Коефициент за награда,
 • Детален увид и анализа на поединечни влезови и излези со најголема прецизност,

Со Gate KEEPER постои можност дури и за директно пресметување на комплетен личен доход за сите вработени со притискање на само едно копче!

Gate KEEPER има опција дури и за корекција на Вашите грешки. Ако се евидентира неколку пати влез или излез едно по друго, влез и излез по различен основ, …

Gate KEEPER многу лесно се кофигурира а преку него исто така лесно се поставува режимот на работа на секој уред или серии уреди поврзани на еден или повеќе компјутери. Тука спаѓа и поставување на начинот на работа на секој уред: со картичка, отисок, шифра (пин) или било која комбинација од нив;

Gate KEEPERе и многу поевтин од својата т.н. “конкуренција”. Кај нас постојат на брзина направени програми оскудни со извештаи, скапи а со многу клучни функционални аномалии како задолжителен пресек пример во 02.00h по полноќ, или неможност за работа во мрежа, развивани под старата ДОС платформа, … Не експериментирајте бидејќи тоа ќе Ве чини многу многу повеќе.

Проблемот со претходниот програм е максимално решен. Сега немаме никакво ограничување во програмот. Софтверот е супер, ОК е, многу добро функционира!

“РЕ – МЕДИКА” Небојша, 02/ 2603-242

  Значи, со Gate KEEPER на едно место добивате:
УНИКАТНА ОПЦИЈА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА РАБОТНО ВРЕМЕ СО МОЖНОСТ ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП, ДОЛГО ВРЕМЕ РАЗВИВАНА, ДОКАЖАНА И ПРОВЕРЕНА АПЛИКАЦИЈА ЗАД КОЈА ПОСТОЈАНО СТОИ ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКИПА
ЕКСТРЕМНО НИСКА ЦЕНА СПОРЕД СЛИЧНИТЕ КОНКУРЕНТНИ ПРОГРАМИ И СПОРЕД БРОЈОТ НА УНИКАТНИ ОПЦИИ

Вашето јавување го очекува професионална екипа …

Zonel Logo PNG

Донесете вистинска одлука!

Одберете компанија која го разбира Вашиот бизнис и навистина се грижи за Вас!