Конечно, решение за пресметка на плати и придонеси

КАКО најлесно и најбрзо да ги пресметате платите и придонесите на своите вработени?

Како да постигнете многу поголем успех со многу помалку  време, труд и вработени ? Не експериментирајте – користете потврден метод! Многу повеќе време за анализа и планирање!

Максимален автоматизам и достапност на секоја информација и во секое време !

НАЈПРОФЕСИОНАЛЕН СОФТВЕР ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИHELIX-L Box web

Програмски пакет за комплетна пресметка на личен доход со дополнителни опции за М4, масовно и поединечно печатење вирмани, ГДП со дискета, бенефициран стаж, повеќе боледувања во ист месец, … Главни карактеристики:
 • Функционира секогаш во согласност со најновите законски регулативи во Република Македонија
 • Едноставен пристап на функционирање.
 • Едноставен Кориснички ориентиран интерфејс за работење
 • Едноставно и брзо надградување преку интернет
 • Целосно може да се конфигурира од корисниците и нема потреба од интервенција на програмери.
 • Целосно прилагоден на концептот на Бруто плата
Прилагодена на законските одредби за пресметка на плата:
 • Редовни часови, Прекувремена работа, Работа на празник, Ноќна работа, Минат труд, Додатоци на плата, Боледување, Годишен одмор, Специјални услови
 • Овозможува комплетно автоматско поврзување со МПИН софтверот на УЈП.
 • Автоматско креирање на годишна даночна пријава за потребите на УЈП. Може да се креира во печатена или електронска форма.
Извештаи:
 • Врз основа на внесените податоци во пресметката на плата, се креираат следните извештаи: Преглед за евиденција на вработени, План за трошоци. Овие извештаи се исто така во електронска форма.
 • Може исто така да се креираат мноштво на извештаи за вработените, список на казнети, нето и бруто примања, одсуства

Донесете вистинска одлука!

Одберете компанија која го разбира Вашиот бизнис и навистина се грижи за Вас!