fbpx

Конечно, решение за пресметка на плати и придонеси


КАКО
најлесно и најбрзо да ги пресметате платите и придонесите на своите вработени?

Како да постигнете многу поголем успех со многу помалку  време, труд и вработени ?

Не експериментирајте – користете потврден метод
!

Многу повеќе време за анализа и планирање!

Максимален автоматизам и достапност на секоја информација и во секое време !

НАЈПРОФЕСИОНАЛЕН СОФТВЕР ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИHELIX-L Box web

Програмски пакет за комплетна пресметка на личен доход со дополнителни опции за М4, масовно и поединечно печатење вирмани, ГДП со дискета, бенефициран стаж, повеќе боледувања во ист месец, …

Главни карактеристики:

 • Функционира секогаш во согласност со најновите законски регулативи во Република Македонија
 • Едноставен пристап на функционирање.
 • Едноставен Кориснички ориентиран интерфејс за работење
 • Едноставно и брзо надградување преку интернет
 • Целосно може да се конфигурира од корисниците и нема потреба од интервенција на програмери.
 • Целосно прилагоден на концептот на Бруто плата

Прилагодена на законските одредби за пресметка на плата:

 • Редовни часови, Прекувремена работа, Работа на празник, Ноќна работа, Минат труд, Додатоци на плата, Боледување, Годишен одмор, Специјални услови
 • Овозможува комплетно автоматско поврзување со МПИН софтверот на УЈП.
 • Автоматско креирање на годишна даночна пријава за потребите на УЈП. Може да се креира во печатена или електронска форма.

Извештаи:

 • Врз основа на внесените податоци во пресметката на плата, се креираат следните извештаи: Преглед за евиденција на вработени, План за трошоци. Овие извештаи се исто така во електронска форма.
 • Може исто така да се креираат мноштво на извештаи за вработените, список на казнети, нето и бруто примања, одсуства

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.