fbpx
1.16.5

Известувања за корисници

Со цел Вашиот бизнис да функционира нормално, без прекини и застој, се грижиме секогаш да работите согласно сите законски промени. Новите законски измени се имплементираат во Helix веднаш после нивното објавување од соодветните институции. Имплементирана е нова Законска измена согласно најновите измени во законската регулатива: Законска 90 (31.01. 2020): Нов Образец ДБ за 2019 година […]

Тимот на Зонел Софтвер континуирано ги следи најновите законски измени кои влијаат врз функционирањето на нашите решенија и Веднаш после стапување на сила на секоја ваква законска измена тимот на Зонел Софтвер истата ја имплементира во HELIX. Имплементирани се три нови Законски измени согласно најновите измени во законската регулатива со важност од 01.01.2020 година: Законска […]

Нашата посветеност на следење на законските регулативи и нивната имплементација во Helix останува еден од нашите најголеми приоритети. Со ЗОНЕЛ Софтвер сте сигурни дека Вашиот програм е секогаш навремено усогласен со најновите законски измени. Во Helix е имплементирана нова законска измена согласно последните промени на Законската легислатива: Законска 86 : Субвенционирање на придонесите по основ […]

Следењето на законските регулативи и нивна имплементација во Helix е една од обврските на Тимот на ЗОНЕЛ Софтвер. Со ЗОНЕЛ Софтвер сте сигурни дека Вашиот програм е секогаш навремено усогласен со најновите законски измени. Во Helix е имплементирана нова законска измена согласно последните промени на Законската легислатива: Законска 85 (01.07.2019): Пресметка на плата за лица […]

Со Тимот на ЗОНЕЛ Софтвер сте сигурни дека Вашиот програм е секогаш усогласен со најновите законски измени. Ние од ЗОНЕЛ Софтвер континуирано ги следиме најновите законски измени кои влијаат врз функционирањето на нашите решенија и Веднаш после стапување на сила на секоја ваква законска измена тимот на Зонел Софтвер истите ги имплементираме во HELIX. Имплементирана […]

Со Тимот на ЗОНЕЛ Софтвер сте сигурни дека Вашиот програм е секогаш усогласен со најновите законски измени. Ние од ЗОНЕЛ Софтвер континуирано ги следиме најновите законски измени кои влијаат врз функционирањето на нашите решенија и Веднаш после стапување на сила на секоја ваква законска измена тимот на Зонел Софтвер истите ги имплементираме во HELIX. Имплементирана […]

Тимот на Зонел Софтвер постојано ги следи барањата и потребите на корисниците и континуирано работиме на развој на Helix со цел да програмот го следи развојот на компаниите на нашите корисници и со тоа нашите корисници знаат секогаш дека имаат стабилен партнер кој ќе ги следи во нивниот развој.  На 01.03.2019 е објавена најновата верзија […]

Во склоп на модулот за автоматска изработка на завршна пресметка, како замена на поранешниот MS Excel образец во кој се експортираа билансите со можност за контрола на АОП правилата, направена е доработка во HELIX Системот како замена за истиот. Имено, во делот за припрема на Биланс на успех, Биланс на состојба и Посебни податоци, постои […]

Со Тимот на ЗОНЕЛ Софтвер сте сигурни дека Вашиот програм е секогаш усогласен со најновите законски измени. Ние од ЗОНЕЛ Софтвер континуирано ги следиме најновите законски измени кои влијаат врз функционирањето на нашите решенија и Веднаш после стапување на сила на секоја ваква законска измена тимот на Зонел Софтвер истите ги имплементираме во HELIX. Имплементирани […]

Тимот на Зонел Софтвер континуирано ги следи најновите законски измени кои влијаат врз функционирањето на нашите решенија и Веднаш после стапување на сила на секоја ваква законска измена тимот на Зонел Софтвер истата ја имплементира во HELIX. Имплементирани се две нови Законски измени согласно најновите измени во законската регулатива: Законска 81 (28.12.2018): Пресметка на персонален […]