11Јан 2016

ZONEL Software oбјавува конкурс за Економист – Имплементатор на ERP/Книговодствен софтвер Знаења и потребни вештини: – Искуство со финансиски менаџмент, комерцијално и сметководствено работење – Искуство со имплементација на ERP книговодствен софтвер или консултативни услуги во вакви рамки – Искуство со спроведување на обуки на корисници на ERP / книговодствен софтвер – Познавање на деловните процеси во […]

31Дек 2015

Ослободување од печат на фактура: Согласно со измената на членот 53, став 10, точка 10 од Законот за додадена вредност (Службен весник на РМ бр. 112/14) наместо потпис и печат на издавачот на фактурата уредната ДДВ фактура мора да содржи: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ФАКТУРИ КАЈ ИЗДАВАЧОТ НА ФАКТУРАТА. […]

15Дек 2015

Зонел Софтвер целосно ги следи најновите релевантни законски измени кои влијаат врз функционирањето на нашите решенија и Веднаш после стапување на сила на секоја ваква законска измена тимот на Зонел Софтвер истата ја имплементира во HELIX. Најновата законска измена која е имплементирана е следната: Законска 67 (11.12.2015): Измени во Плата за пресметка на коефициент на […]

01Дек 2015

Согласно новите законски промени, Зонел Софтвер имплементира две нови законски измени во HELIX. Законска 66 (01.12.2015) : Измени во МПИН за Агенции за Привремени Вработувања – 11.2015 Усогласување со новите измени во МПИН за Агенции за Привремени Вработувања. Со член 3 од Законот за дополнување на законот за агенциите за привремени вработувања („Сл. Весник на […]

11Ное 2015

Согласно Законот за Безбедност на храна сите оператори со храна (месна и млечна индустрија, ресторани, производство на сладолед и др.) треба да имплементираат HACCP. Една од обврските при имплементација на HACCP е и постоење на систем за следење на температурата. Обврска за следење на температурата постои секаде во просториите каде се пакуваат, преработуваат или складираат […]

21Окт 2015

Знаења и потребни вештини: – Изведба на пасивни компјутерски мрежи – Работа со лемна станица – Склопување на електронски уреди – Работа со Микроконтролери (Ардуино) Клучни задачи и одговорности: – Самостојно и совесно извршување на секоја задача – Темелно тестирање на секоја завршена задача или операција – Самоиницијативност и контрола на сопствениот квалитет на извршување […]

08Окт 2015

Почитувани, Сакаме да го најавиме нашето присуство на саемот ТЕХНОМА 2015 (13-17.10.2015) и воедно Ве покануваме да нè посетите и одблизу да се запознаете со нашите решенија. ЗОНЕЛ СОФТВЕР ќе се претстави со своите решенија од областа на: Програми за сметководствено, материјално и комерцијално работење Ресторанско работење со Android Tablet уреди Електронска евиденција на работно […]

05Окт 2015

Знаења и потребни вештини: – Програмирање во Delphi – Java програмирање (Web aplikacii, Android платформа, Jdevelopper) – Web Services – Работа со MS SQL Server бази на податоци – Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати) – Способност за брзо навлегување и прифаќање на веќе изработени проекти […]

01Јул 2015

Зонел Софтвер континуирано ги развива своите решенија и им додава нови карактеристики со што на корисниците на нашите решенија им отвора нови можности во нивното работење, а една таква можност е Акции во малопродажба. Во рамките на овој развој е развиен нов модул за Акции во малопродажба. Овој модул на корисниците на HELIX им овозможува […]

21Јун 2015

Зонел Софтвер и натаму со своите иновативни решенија излегува во пресрет на барањата на нашите корисници. На овој начин е создадено и најновото решение на Зонел Софтвер – АМБИОН  систем кој претставува софистицирано решение за мониторинг на амбиентални вредности. Ова решение е изградено врз основа на опсежна анализа на реални кориснички потреби како и пред […]

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.