28Apr 2016

Често луѓето мислат дека секој софтвер за магацинско работење е сличен, но ова мислење е далеку од вистината. Ефикасното магацинско управување вклучува многу повеќе отколку само да се знае каде се чува одреден производ. Всушност, изборот на квалитетен софтвер за материјално работење и големопродажба може да има големо влијание врз вашиот бизнис и да ви […]

26Apr 2016

Постојат повеќе начини на управување на работата на еден ресторан и тие може да се разликуваат во повеќе детали во стилот на управување, но сепак, секогаш постои еден заеднички именител кога станува збор за поставувањето на основната цел: максимизирање на профитабилноста на ресторанот. Со цел да се зголеми профитабилноста на ресторанот, мора секогаш да се […]

13Apr 2016

Што добива Вашата компанија со инсталирање на HELIX пакетот? Ако се занимавате со трговија на големо или мало, производство или услуги, Вам Ви треба софтвер кој е специјално креиран за тие потреби. Едноставно – брза, прецизна и квалитетна работа, перфектна услуга кон Вашите купувачи, а и моментална и прецизна евиденција за Вас. Затоа, HELIX е […]

08Apr 2016

Многу сопственици на компании не се во можност целосно и соодветно да ги следат финансиските показатели на работењето на нивните компании поради недостаток на квалитетни извештаи и несоодветно следење на трансакциите. Да се знае во кој правец се движи вашиот бизнис, е од витално значење во создавањето на една успешна компанија. Затоа се потребни лесни […]

05Apr 2016

Ви треба сè повеќе и повеќе време за усогласување на финансиските информации на крајот од месецот. Вашите предвидувања за продажбата се базираат повеќе на претпоставки отколку на конкретни показатели. Вашиот бизнис има проблеми со одржување на нивото на нарачки, а задоволството на клиентите е намалено. Немате поим колку залиха имате во вашиот магацин, а имате […]

01Apr 2016

Многу мали и средни претпријатија веруваат дека можат да успеат без професионален софтвер за книговодствено, материјално и комерцијално работење. Тие веруваат дека нивната работа е едноставна па затоа може лесно да се контролира со увид во неколку табели. Често, ова не е вистина. Следуваат 10 убедливи причини за имплементација на HELIX – професионален софтверски систем: […]

28Mar 2016

Нашиот програм го користат преку 1550 бизниси и установи во Македонија и пошироко. Задоволството на нашите Корисници и растечкиот број на инсталации на HELIX е тоа што нè мотивира постојано да испорачуваме професионален софтвер со професионална поддршка и врвен квалитет. Сето ова е резултат на функционалноста на нашиот програм и бенефициите кои ги овозможува за […]

24Mar 2016

Секој софтвер не е ист. Дали морате еден документ да го внесувате по неколку пати за да имате евиденција? Дали би сакале при правење влез на производи или излез помеѓу два магацини или магацин и продавница, со само едно внесување на потребните податоци, автоматско дополнување на лагер листите и материјалните картици во сите места каде […]

15Feb 2016

Тимот на Зонел Софтвер континуирано работи на развој на Helix со цел да одговори на барањата и потребите на корисниците. На 27.01.2016 е објавена најновата верзија на Helix – верзија 5.60. Во новата верзија се имплементирани многу новитети и подобрувањаа на нашите решенија. Меѓу другото Верзијата 5.5о ги содржи следниве новости: Можност за доделување на […]

11Feb 2016

Зонел Софтвер редовно ги следи сите промени на законската легислатива и ги имплементира во своите софтверски решенија. Во изминатиов период се имплементирани две нови законски измени во HELIX: Законска 70 (09.02.2016): Дополна на АОП правила за завршна пресметка 2016 г. – Цена – 120 Евра Овие промени се воведени поради промените во  Образецот за ДЕ. […]

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.