11Nov 2015

Согласно Законот за Безбедност на храна сите оператори со храна (месна и млечна индустрија, ресторани, производство на сладолед и др.) треба да имплементираат HACCP. Една од обврските при имплементација на HACCP е и постоење на систем за следење на температурата. Обврска за следење на температурата постои секаде во просториите каде се пакуваат, преработуваат или складираат […]

21Oct 2015

Знаења и потребни вештини: – Изведба на пасивни компјутерски мрежи – Работа со лемна станица – Склопување на електронски уреди – Работа со Микроконтролери (Ардуино) Клучни задачи и одговорности: – Самостојно и совесно извршување на секоја задача – Темелно тестирање на секоја завршена задача или операција – Самоиницијативност и контрола на сопствениот квалитет на извршување […]

08Oct 2015

Почитувани, Сакаме да го најавиме нашето присуство на саемот ТЕХНОМА 2015 (13-17.10.2015) и воедно Ве покануваме да нè посетите и одблизу да се запознаете со нашите решенија. ЗОНЕЛ СОФТВЕР ќе се претстави со своите решенија од областа на: Програми за сметководствено, материјално и комерцијално работење Ресторанско работење со Android Tablet уреди Електронска евиденција на работно […]

05Oct 2015

Знаења и потребни вештини: – Програмирање во Delphi – Java програмирање (Web aplikacii, Android платформа, Jdevelopper) – Web Services – Работа со MS SQL Server бази на податоци – Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати) – Способност за брзо навлегување и прифаќање на веќе изработени проекти […]

01Jul 2015

Зонел Софтвер континуирано ги развива своите решенија и им додава нови карактеристики со што на корисниците на нашите решенија им отвора нови можности во нивното работење, а една таква можност е Акции во малопродажба. Во рамките на овој развој е развиен нов модул за Акции во малопродажба. Овој модул на корисниците на HELIX им овозможува […]

21Jun 2015

Зонел Софтвер и натаму со своите иновативни решенија излегува во пресрет на барањата на нашите корисници. На овој начин е создадено и најновото решение на Зонел Софтвер – АМБИОН  систем кој претставува софистицирано решение за мониторинг на амбиентални вредности. Ова решение е изградено врз основа на опсежна анализа на реални кориснички потреби како и пред […]

21Jun 2015

Во рамките на развојот и подобрување на своите решенија Зонел Софтвер континуирано работи на развој на нови верзии на своите решенија со цел да излезе во пресрет на барањата и потребите на своите корисници. На 10.06.2015 е промовирана новата верзија на HELIX, тоа е верзијата 5.50. Во новата верзија се имплементирани многу новитети и подобрувањаа […]

21Jun 2015

Зонел Софтвер целосно ги следи најновите релевантни законски измени кои влијаат врз функционирањето на нашите решенија и Веднаш после стапување на сила на секоја ваква законска измена тимот на Зонел Софтвер истата ја имплементира во HELIX. Во изминатиов период се имплементирани неколку Законски промени: Законска 64: Нови шифри за МПИН за ослободување од придонеси 05.2015 […]

25May 2015

КОНЕЧНО! Нова страница во работењето на  секој поотмен и помодерен ресторан – софтвер за ресторанско работење на Android Tablet Уреди! Комплетно решение кое значи: – Пристап кој дефинитивно одамна го посакува секој гостин! – Заштеда на време и повеќекратно зголемена ефикасност на вработените за секој ресторан – Непогрешлива сигурност – Гарантирано зголемен промет! – Многу […]

25May 2015

  Нема повеќе време за одлагање! Едноставно МОРА да бидете во тек со случувањата на полето на софтверските технологии, ако сакате и Вашите корисници да останат со Вас! Зошто е ова неопходно? Анализите на пазарот велат дека потребата за брза и точна информација е се поголема. Ако останете со досегашните конвенционални методи, дефинитивно заостанувате зад […]

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.