fbpx

Остануваме посветени на развој на Вашиот Helix. Денес, кога не можеме да бидеме сигурни како ќе се движи кризата, сакаме да биде сигурни дека Helix ќе функционира секогаш стабилно, сигурно и со многу нови можности. Следејќи ги Вашите барања, согласно потребите на Вашиот бизнис, објавивме нова верзија Helix 7.10. Во неа има имплементирани повеќе нови можности и подобрувања во комерцијално работење, материјално, финансово, услуги, плата… Што добивате со Helix 7.10?!

Само некои од новостите:

  • Нова опција за автоматско периодично (месечно) генерирање на услужни фактури кон повеќе комитенти, со предефинирани услуги за секој комитент поединечно,
  • Додадена е можност на следење на различни типови на плаќања,
  • Додаден е извештај за плаќања од корисници по датуми на плаќање,
  • Воведена е можност за подредување на производи и комитенти согласно македонската азбука,
  • Додадена е можност за избор дали фирмата ќе работи со верификација на документи или не, ….

Сите новини имплементирани во Верзија 7.10 можете да ги погледнете на следниот линк: Верзија 7.10