Ние во Зонел Софтвер постојано работиме на развој на Helix со цел да одговори на барањата и потребите на корисниците.

На 25.12.2018 е објавена најновата верзија на Helix – верзија 6.10. Во новата верзија се имплементирани многу новитети и подобрувања на Helix.

HELIX

Меѓу другото Верзијата 6.10 ги содржи следниве новости:

Нов Шифрарник за рабат по брендови, Нова опција за креирање на ПЛТ и РЕП калкулации во малопродажба, Креирање плата од податоците од човечки ресурси, Можност за печатење на основни средства за одреден временски период, Можност при креирање на излезна калкулација со мобилниот уред, да повлекува дистрибутер и град, Додавање на можност за филтрирање по критериум храна/пијалок и по критериум трговска стока/готов производ/репро, во филтерот во лагер листа проширена во малопродажба, Додадено е поле кое се користи во наменски урнеци, во кое пресметува салдо на доспеан долг 

За сите новитети и подобрувања можете повеќе да прочитате на следниот линк:  Верзија 6.10