Потрагата по квалитетен  малопродажен систем (Point of Sale – POS) може да биде прилично незгодна и предизвикувачка одлука за сопственикот. POS  системите од различни компании можат да имаат сосема различни карактеристики и квалитети и е од суштинско значење пред нивна имплементација  да се разбере системот на највисоко ниво.

Како бизнис сопственик, мора да бидете заинтересирани да ги разберете имплементацијата, протокот и поддршката на POS системот. Најчесто сопствениците на малопродажни компании важни им се следниве карактеристики кај еден POS систем:

1.Операција / време на трансакција

Квалитетниот малопродажен POS систем треба секогаш да функционира на брз и сигурен начин.

При користење на технологијата никој нема време ниту трпение да чека долго за реализирање на едноставни задачи.

Брзиот и сигурен POS систем секогаш ги обврзува продавачите и сопственикот на малопродажниот систем да го забрзаат нивниот работен процес.

Исто така, со помошта на POS системот треба да ја забрзате трансакцијата, бидејќи ефикасната и брза трансакција ќе има огромно позитивно влијание врз Вашиот бизнис.

Вашата трансакција, исто така, се бара да биде брза со помош на мало POS систем, бидејќи ефикасната брзина на трансакцијата секогаш ќе остави огромно и добро влијание врз бизнисот.

2.Интерфејс кој е лесен за користење

Денес многу комерцијални барања или функции се достапни во малопродажниот POS систем, но претежно еден мал бизнис претпочита едноставен и пријателски интерфејс со непречен проток на операции. Едноставниот и лесен POS систем за малопродажба има способност да привлече го вниманието на корисниците со интерес за учење на повеќе работи.

Доколку преферирате комплексен POS систем за вашиот бизнис, ќе бидете одговорни за губење на пари како трошок за обука на персоналот или надминување на нивните грешки. Интерфејсот кој е лесен за користење има способност да заштеди пари и да ја зголеми продажбата, заедно со брзината на трансакцијата и подобреното искуство на купувачот.

3.Точност на податоците

Инвестиратењето на  вашето време и пари во купувањето ефикасен POS систем за малопродажба би можело да биде залудно ако сѐ уште не можете да му верувате на истиот за точноста и ефикасноста.

Собирањето на точни податоци или генерирањето точни извештаи за бизнисот е клучна карактеристика што ја бара секој сопственик при изборот на POS систем.

 Ако некој POS систем е одличен во контролирањето и управувањето со инвентарот, но не може да генерира извештаи во реално време не е корисен за Вашиот бизнис.

Затоа, точноста на податоците заедно со генерирањето на инстант извештаи е клучна точка на која треба да се сконцентрирате при изборот на POS систем за вашиот бизнис.

4.Систем за сигурност на податоците

POS-системот треба да има способност да обезбеди сигурност на податоците кои се важни за компанијата. POS-системот води евиденција за разни деловни тајни, како што е евиденција на готовина итн. Сите такви информации се доверливи за секој бизнис, па затоа давателот на ПОС-услуга треба да ја обезбеди основната сигурносна опрема и проверки за да ги чува сигурни податоците и опремата на компанијата.

5.Целосна поддршка

Не е важно дали купувате некој читач на картички или компјутер секогаш ви е потребна целосна корисничка и техничка поддршка. Сега кога инвестирате во POS систем за Вашиот бизнис, Ваше право е да ги проверите деталите поврзани со комплетната техничка или корисничка поддршка. Понекогаш сопственикот на фирмата или техничкиот персонал не можат да го проверат или разрешат проблемот во потребното време, па затоа треба да бидете свесни за деталите за поддршка како техника за заштеда на време.

Заклучок

Сите погоре дискутирани точки се важни за да се земат во предвид доколку планирате да набавите POS малопродажен систем за Вашиот бизнис. Овој малопродажен систем ќе ви помогне во зголемувањето на продажбата и целосното управувањето и евиденција на инвентарот, за да можете да го задржите Вашиот фокус на сите помали детали кои можат да наштетат на Вашата продуктивност или продажба.

HELIX решениeто за малопродажно работење ги содржи сите овие 5 карактеристики и уште многу други карактеристики кои ќе ви помогнат во поквалитетно, поедноставно и побрзо управување со работата на Вашите малопродажни места.

Ако сте спремни да направите чекор во вистински правец за Вашиот бизнис нашиот тим Ви стои на располагање.

Побарајте понуда денес!