fbpx

Детали за опцијата  вградена во новата вонредна Верзија  7.12 верзија на HELIX пакетот:

Финаново
  • Со програмската верзија 7.12 на Helix програмот проширени се опциите за книги на влезно и излезно ДДВ, кои се повикуваат од финансово налози книги. Сега има нови полиња за внес на конта за ДДВ 10%

Исто така со верзија 7.12  додадени се дополнителни колони и во печатењето на книгите за ДДВ.