fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 6.50 верзија на HELIX пакетот:

Финансово работење
 • Додадена е можност за внес на број за исправка при печатење на ДБ
Плата
 • Можност за внес на нова дефинирана ставка Принуден одмор со соодветен чек бокс, со носење на вработени во МПИН со шифра 0045 во поле 3.17 за соодветните часови
 • Нова опција за креирање на корекција на МПИН, се носат вработените на кои е кликната корекција и се креира МПИН со вид на обврска 103
 • Автоматско книжење на плата по комитенти на аналитички конта
 • ПДД-ГИ – При превземање на податоци за регрес се носат само вработените кои имаат работено повеќе од 6 месеци
Шифрарници
Производи

 • Нова опција за масовно доделување на бренд и добавувач за селектирани производи
Материјално
Излез-Влез

 • Филтер во Комерцијалните извештаи за утужени и активни/пасивни комитенти
Малопродажбa
Каса

 • Додадена е можност за забрана на вработен за проверка на прометот за другите вработени (Промет по производи и промет по парагони)
Системски опции
Корисници   

 • Додадена е нова привилегија во Систем-> Корисници -> КАСА -> Забрана за проверка на промет на други вработени во F2 и F3 (Промет по производи и промет по парагони)
Модул за станбени управители
 • Пресметка на Резервен фонд да се прави во зависност како е сетирано во шифрарник на услуги по стан или по м2
Пренос на податоци
 • Додадена е можност за избор на само еден магацин при префрлање на ПС материјално

 

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.