fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 5.90 верзија на HELIX пакетот:

Плата
 • Во динамичкиот извештај нов checkbox “Групирање по вработен” за приказ во еден ред на вработени
  кои имаат пријави/одјави – ги носи податоците сумарно за тој вработен
 • Во динамичкиот извештај нов checkbox “Само боледување” за приказ на вработени кои имаат боледување
Финансово работење
 • При внес на нова ставка во главна книга со Ф5-Претходна содржина, со вклучено сетирање Копирање на претходна содржина со комитент, го носи и претходно внесениот комитент
 • Аналитика опција за Разложување на книжење
 • При филтрирање на податоци во Аналитика, Трговска книга (ЕТ), можност за филтрирање и по магацин
Шифрарници
Дистибутери

 • Можност за групи на дистрибутери

Возила

 • Полето за регистрација е проширено од 10 на 30 карактери
Материјално
Излез

 • Поставување на фактура да биде редовна или авансна. Промена во дифолтниот урнек за фактура
  со приказ на наплатени авансни фактури
 • Опција во печатење за Печатење на авансна фактура
 • Евиденција на веќе испечатени фактури со порака при повторно печатење доколку е вклучено
  сетирањето Порака за веќе испечатена фактура
 • При филтер на податоци можност за избор на испечатени, неиспечатени или сите фактури
 • При масовно затварање на фактури избор на начин на затварање (избрани фактури или по старост)
 • Можност за внес на нов (без избор во присутни) сериски број со штиклирање на checkbox Внеси нов
Малопродажбa
Книга на фактури

 • При избор на Книга на фактури додаден нов избор за тип Прием по испратници

Каса

 • Со внесено работно време во сетирања, Опциите Затворање на промет и затворање на фискална каса нема да
  бидат видливи пред крајот на работното време 
Системски опции
Сетирање

 • Материјално, Забрана за внес на производ од група која не е доделена на дистрибутерот
 • Материјално, Порака за веќе испечатена фактура
 • Финансово, Копирање на претходна содржина со комитент
 • Плата, Избор на патека за снимање на МПИН датотеките
 • Каса, Избор на работно време за работни денови и викенд

Корисници   

 • Општо, Внес на фирми забранети за работа

Пренос на податоци

 • Внес на дестинациона фирма
Благајна
 • Промена на број на благајнички дневник

 

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.