fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 5.80 верзија на HELIX пакетот:

Плата
Пресметка на плата

 • Можност за забрана за работа со одредени Организациони Единици – зависи од корисничка привилегија
 • Можност да се работи со 5 пријави и одјави (до сега беше со максимум 3)
Финансово работење
 • Налози, опција за импорт на изводи од банки
 • Можност за автоматско превземање на генералии од фирма како податоци за завршна пресметка
Материјално
Други прегледи

 • Евиденција за електричен и батериски отпад

Лагер листа

 • Лагер листа по сериски броеви – можност за филтрирање по назив на производ
Малопродажба
Шифрарници

 • Логови во кои се запишува секоја промена на цена во шифрарник со нивелација

Каса

 • Во Промет по парагони можност за печатење на Испратница
 • Можност за автоматско ажурирање на продажна цена во шифрарник на производи, со нивелација
 • Автоматско извршување на акции за попусти во каса
Системски опции
Корисници   

 • Шифрарници, можност за забрана за промена на ценовници
 • Шифрарници, можност за забрана за бришење на ценовници
 • Материјално, можност за забрана на опции за масовни промени на калкулации на ниво на корисник
Основни средства
 • Опција за печатење на листа на основни средства, која освен колоните за основни податоци и податоци за амортизација има и колони за конто
Шифрарници
Теркови за книжење

 • Ново поле за внес на шифра на производ во содржина на терк

Коминтенти

 • Нова колона во напреден преглед во која се гледа кој ценовник е доделен на секој комитент соодветно

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.