fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 5.70 верзија на HELIX пакетот:

Плата
Матични податоци за вработени

 • Воведување на контрола на валидност на ЕМБГ

Пресметка на плата

 • Можност за видливост на матичен број во преглед на плати кое зависи од сетирање.
 • Логови за промена на дефинирани ставки
Финансово работење
 • Во книжење во налог, во опцијата масовно затварање 2200 додадено е поле за број на извод.
 • Логови за промена на теркови на книжење од корисници
 • Во теркови на книжење е додадена можност за посебен терк за книжење на репроматеријали
Материјално
Излез

 • Преглед на продажба под набавени цени
 • Масовно доделување на тип на калкулација. 

Лагер листа

 • Максимум критична количина во лагер листа, и дополнување на извештајот за критична залиха.
Малопродажба
Каса

 • Можност во промет по сметки (Промет-Парагони Ф3)  да филтрираат во типови на плаќање дополнително по ‘ФЗО’.
 • Можност во промет по производи(Промет-Производи Ф2) да филтрираат во типови на плаќање дополнително по ‘ФЗО’.
Системски опции
Сетирања

 • Логови за промена на сетирање од страна на корисници

Корисници   

 • Можност за ограничување на корисниците на програмот за доделување на цени на комитенти за одредени производи.
Основни средства
 • Дополнителни колони за тип на основно средство и за количина при експорт во Excel на листа на основни средства

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.