fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 5.60 верзија на HELIX пакетот:

Плата
Матични податоци за вработени
– Специјални опции, Експорт на вработени во excel
Пресметка на плата
– Во содржина на пресметка можност за филтрирање по работна позиција
Финансово работење
Аналитика
– Денарско-Девизна, Дополнителна колона на прегледот со податок за Назив на валута
Материјално
Излез
– Преглед на излезни калкулации, Останато, Префрлање во книга на услуги по ОЕ и ЕТУ
Лагер листа
– Печатења, Кај Печатење со критична залиха постои можност за печатење со максимална критична количина
Малопродажба
Каса
– Можност за печатење на маркер во 2 реда
Системски опции
Сетирања
– Малопродажба, Можност за доделување на префикс по документ со должина од 5 карактери
– Каса, Можност за сетирање на печатење на маркер во два реда
Корисници   
– Општо, Можност за поставување на Систем-сетирање
– Шифрарници, Можност за поставување на ценовни групи
– Каса, Можност за дополнување на веќе заклучен парагон со Ф11
– Плата, Опција за видливост на извештаи за логови
Шифрарници
Производи
– Основни податоци, Можност за доделување максимална критична количина
Комитенти
– Дистрибуција, Можност за промена на ценовна група
Магацини
– Можност за доделување на организациона единица
– Можност за бирање на шифра на продавница за ЕТУ
Типови на услуги
– Станбено работење
Основни средства
– При преглед на Листа на основни средства може да се гледа и колона за Конто

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.