fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 5.30 верзија на HELIX пакетот:

Плата
– Можност за импорт на пресметки на плата од урнек од Ексел, според дефиниран урнек во ексел документ
– Можност за филтрирање на пресметките за плата, според внесен дел од назив на вработените
– Можност за дефинирање на емаил, и лозинка кај матичните податоци за вработените, кои ќе се искористат за испраќање на пресметковно ливче по електронски пат
– Можност за импорт на матични податоци од урнек од Ексел, според дефиниран урнек во ексел документ
– Можност за Копирање на дефинирани ставки во друга фирма
Договори за дело
– При правење на пресметки, можност да се дефинира статус –  по кој основ е правена исплатата, кој што статус се превзема во ПДД-ГИ, автоматски, со опцијата за превземање
– На преглед на пресметки за договори за дело, можност да се филтрираат пресметките во кои се наоѓа одбрано лице
– Ново печатење на пресметка по лице
Финансово работење
– Можност за префрлање на ставки од еден налог, во друг финансов налог
– Можност за копирање на ставки од еден налог, во друг финансов налог
Комерцијално работење
– Можност за филтрирање на комитенти со внес на регион, при повик на комитент во Материјално работење, како и Малопродажба
– При повик на преглед по налози, нова можност да се одбере за Сите , или Ненаплатени документи да се прикажуваат
– При повик на Промет по производи, од Материјално работење, Излез, нова опција за Издадени производи по магацини
Материјално
Излез:
– При режим на работа Стамбено работење, можност за масовно креирање на документи – фактури за Комитенти – Станарите од соодветна зграда
– Ново печатење за Комерцијален документ за храна од животинско потекло
Малопродажба
– Можност за внес на генерален рабат на калкулациско ниво
– Ново печатење со баркодови на артикли
Работа во каса
– Во делот од опциите во Прегледи, Анализа има нова можност за одбирање за која продавница ќе се анализира прометот
Шифрарници
Комитенти:  
– Можност за внес на податоци за квадратура на стан, под услов да работат со режим на работа Стамбено работење
– Можност за дефинирање на комитентот за Авансно плаќање – Да  или  Не
Магацини
– Можност за внес на податоци кај магацините – кога се работи со режим на работа Стамбено работење магацините се згради, и  таму се внесуваат неопходни податоци за зградите
– Можност за внес на ценовник за магацин, со што при излез од тој магацин , се дава предлог цена според одбраниот ценовник за магацинот
Продавници
– Можност за внес на ценовник за продавница, со што при излез од таа продавница , се дава предлог цена според одбраниот ценовник за продавницата
Услуги
– За режим на работа Станбено работење, можност кај услугите да се дефинира за една услуга дали се наплатува по метри квадратни, или по стан

 

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.