fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

 

Детали за особините вградени во новата 5.20 верзија на HELIX пакетот:

Опис
Комерцијално работење:

Филтер од опцијата Набавени производи, од материјално Влез : Можност за филтрирање по групи на производи
Спецификација на комитенти, Книга на должници по периоди, од опциите за Сортирање, нова можност за сортирање по Вкупен долг
Финансово работење:

Промена на контата при автоматско затворање на класа 4, 7, 8 и 9
При подготовка на завршна пресметка, можност за директен пристап до АОП Табела на вредности
При подготовка на завршна пресметка, можност за MS Excel проверка на контроли
Можност при одбирање на опција ИОС за Сложување , Масовно печатење на сите комитенти, и тоа Поединечно или За Сите заедно
ПДД-ГИ – Можност за печатење посебна пресметка
Малопродажба:
Можност за продажба на услуги:
– При малопродажба се користи шифрарникот на услуги
– При затворање промет се автоматски креираат ПЛТ документи за сите услуги и за секој поединечен комитент од тие услуги, со цел трговската книга (ЕТ) да има финансиска оправданост за остварениот промет од услугите
– Посебен режим во “Сетирање -> Каса“ за Затворање на прометот од услуги: Збирно или по комитенти (добавувачи)
Доделување на возило на секоја картичка од комитент за наплата (VIP)
Видлива информација за регистрација од возило во промет по сметки
Содржина на Малопрпдажна калкулација- нова опција за Доделување на добавувач на сите артикли од калкулацијата, со оној комитент кој е зададен на малопродажната калкулација
Содржина на Малопрпдажна калкулација- нова опција за Печатење на производи со рабат 100%
Промет по сметки: Дополнителна можност во филтерот за сите сметки, освен на почек
Промет по сметки: Дополнителна колона за картичка
Шифрарници:

Шифрарник на услуги: Ново поле за дефиниција на комитент за одредена услуга
Шифрарник на услуги: Видлива колона на табеларниот приказ за комитент (добавувач)
Шифрарник на Ценовници : Можност за превземање на селектирани шифри од Шифрарник на производи во ценовник
Општо:

Сетирање со кое се овозможува генерирање на бројот за по документ , последователно на ниво на Магацини и Продавници
Корисничка привилегија за Е – сметководство, со која корисникот има екслузивно право за затворање на финансови налози, документи од Материјално и Малопродажно работење, со цел да се оневозможи менување на истите, од страна на другите корисници
При пренос на податоци , Шифри на производи, или Шифри на комитенти , може да се пренесуваат и по датум на креирање на шифра, или датум на промена на постоечка шифра, во период зададен од страна на корисникот
Генерално забрзување на сите опции и оптимизација за работа преку интернет и други видови спори мрежни конекции

*Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржанаинсталацијата од страна на ЗОНЕЛ
***Напомена: Достапноста на сите опции зависи и од содржината на програмскиот пакет кој е првично купен од страна на корисникот. Пример: опциите од комерцијално работење следуваат со доградба на верзијата само ако првично биле предмет на купопродажба. Втор пример се експортите во MS Excel кои би биле достапни само ако е купена опцијата за експорт во MS Excel и т.н.

Бесплатни дополнувања
– Проширување на повеќе екрански прегледи со повеќе колони
– Забрзување на повеќе процедури за обработка
– …

 

Екстра понуда
 • е-Сметководство и комплетно работење преку интернет со централна пдаточна база на современи сервери во М.Телеком или Неотел, а со можност и на сопствен сервер од корисникот. Побарајте подетално објаснување на редовните контакт телефони;
 • Комплетна опција за работа со современи PDA уреди или мобилни телефони: Теренска (амбулантна) продажба , теренска наплата, достава со печатење на фактури, испратници и фискални сметки, креирање нарачки, прием со бар-код, издавање од магацин, попис, … и комплетно автоматско синхронизирање со централна мониторинг база без застој во работата, дури и без константен интернет!
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Верзија на HELIX на македонски, албански и англиски јазик;
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.