fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!
Детали за особините вградени во новата 5.00 верзија на HELIX пакетот:

Опис
Комерцијално работење:
Материјално Влез: При повик на Набавени производи, можност во критериумот да се тертираат и Град и Регион
Материјално Излез: При наплати, можност за печатење на фискална сметка
На преглед на Книга на излезни фактури, можност за експорт во Ексел на прегледот
При повик на Преглед на издадени производи, можност за определување на тип на документ,
како критериум за приказ на производите
Материјално работење:
Контролен попис: Опција да се земаат предвид производите кои се внесени во пописот, а не се воопшто наведени во пописот
Можност за системско подесување во делот на материјалното работење : приказ на калкулации креирани во последнте ХХ денови од денешниот, каде ХХ се дефинира од страна
Можност за системско подесување во делот на материјалното работење со што при рачно раздолжување на репро од производна калкулација, нема да бара врзување за кој финален производ влијае набавната цена, туку пропорционално се распоредува
Лагер Листа – При повик на споредбен лагер, можност за одбирање
” Дали да се земат во предвид како кусок и производите кои не се наведени во пописот? “
Други документи – При повик на Реализација по артикли, можност да се зададе како критериум за приказ: По документ
Малопродажба:

На прегледот на податоци за калкулацијата, може да се додели терк за книжење во дестинационата локација
на калкулации кои се насочени во друга продавница или магацин
Финансово работење:

При спојување на конта, постои опција за акцијата да важи за сите фирми. Ова се однесува и за аналитички и за неаналитички конта
Можност со која при повик на спецификација (Ф3, по комитенти), да се зема во предвид датумот на документ, наместо датумот на книжење
Можност при повик на ИОС, да се третира по датум на документ
Можност при повик на ИОС , да се испечати ИОС за салдата на побарувањата и обврските , ИОС вкупно салда
Можност при повик на ИОС , да се испечати ИОС за салдата на побарувањата и обврските ,ИОС за сложување
Можност при повик на ИОС за сите комитенти, како критериум да се одбере дали да работи по датум на книжење или по датум на документ
Плата:

Статус на фирма TIR3 кој влијае на вчитување на платата во МПИН системот
Можност за копирање терк за книжење во сите фирми за книговодство
Можност за приказ на организациска припадност на вработен, при повик на динамички извештај. Како и приказ на датум на пријава на вработениот
При одбирање на динамички извештај, доколу се одберат дефинирани ставки часови или износ, сега ќе може да се одбере дали дефинираната ставка да биде од некоја ОЕ, или општа дефинирана ставка
ПДД-ГИ
Можност за подредување на податоците од ПДД-ГИ според шифра, Азбучно, или според организациона единица
Основни средства:

Можност за експорт во MS Excel формат
Шифрарници:

Шифрарник на производи: можност за видлива присутна количина, од одбран магацин, и нето тежина за секој производ
Шифрарник на производи: можност за импорт на нови артикли од MS Excel
Шифрарник на комитенти: Можност за Масовно доделување на денови за валута на селектирани комитенти
Шифрарник на ценовници: можност за печатење на ценовникот , како и можност за менување на самиот урнек за печатење на ценовникот
Шифрарник на Контен План: Можност за импорт од Ексел на нов контен план за 2012 година
Општо:

Генерално забрзување на сите опции и оптимизација за работа преку интернет и други видови спори мрежни конекции

*Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржанаинсталацијата од страна на ЗОНЕЛ
***Напомена: Достапноста на сите опции зависи и од содржината на програмскиот пакет кој е првично купен од страна на корисникот. Пример: опциите од комерцијално работење следуваат со доградба на верзијата само ако првично биле предмет на купопродажба. Втор пример се експортите во MS Excel кои би биле достапни само ако е купена опцијата за експорт во MS Excel и т.н.

Бесплатни дополнувања
– Проширување на повеќе екрански прегледи со повеќе колони
– Забрзување на повеќе процедури за обработка
– …

 

Екстра понуда
 • е-Сметководство и комплетно работење преку интернет со централна пдаточна база на современи сервери во М.Телеком или Неотел. Побарајте подетално објаснување на редовните контакт телефони;
 • Комплетна опција за работа со современи PDA уреди или мобилни телефони: Теренска (амбулантна) продажба , теренска наплата, достава со печатење на фактури, испратници и фискални сметки, креирање нарачки, прием со бар-код, издавање од магацин, попис, … и комплетно автоматско синхронизирање со централна мониторинг база без застој во работата, дури и без константен интернет!
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Верзија на HELIX на македонски, албански и англиски јазик;
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.