fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

 

Детали за особините вградени во новата 4.80 верзија на HELIX пакетот:

Опис
Материјално работење:
Преглед на излезни калкулации – Податоци за калкулацијата – Таб за Дополнителни опции – Товарен лист: Можност за дефинирање на податоци неопходни за печатење на товарен лист
Преглед на излезни калкулации – Содржина на калкулација – Печати товарен лист: Можност за печатење на товарен лист
Преглед на излезни калкулации – Содржина – Податоци за производ: Можност за директен пристап до Шифрарник на услуги, со повик на копче(Ф12) Измени во материјално
Лагер листа – Опции за Печатење – Лагер листа со резервирани количини: Можност за печатење на лагер листа со резервирани количини
Финансово работење:

Налози – Книжење (Ф10) – Масовно затворање на 2210: Можност за масовно затворање на конто 2210
Налози – Книги – Книга на влезен/Излезен ДДВ – Критериум: Можност во критериумот да се зададе комитент
Бруто биланс – Параметри за бруто биланс – По датум на – Налог, Книжење или Документ: Можност со која се зема во предвид соодветно избраниот датум, во зададениот период
Малопродажба:

Преглед на малопродажни калкулации – Содржина – Специјални опции – Печати гаранција: Можност за печатење на гаранција
КАСА:
Сметка – При затворање на сметка – Печатење на гаранција: Можност за печатење на гаранција
Промет по парагони – Опции за Печатење – Гаранција: Можност за печатење на гаранција
Личен доход:

Плата- Пресметка на плата – Извештај – Динамички извештај: Можност да се одбере извештај по дефинирани ставки, изразени во часови или износ
Имплементација на сите модифицирања на динамичкиот извештај во опцијата за export во MS Excel
Шифрарници:

Возила: Можност за дефинирање на шифрарник на возила

*Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржанаинсталацијата од страна на ЗОНЕЛ
***Напомена: Достапноста на сите опции зависи и од содржината на програмскиот пакет кој е првично купен од страна на корисникот. Пример: опциите од комерцијално работење следуваат со доградба на верзијата само ако првично биле предмет на купопродажба. Втор пример се експортите во MS Excel кои би биле достапни само ако е купена опцијата за експорт во MS Excel и т.н.

Бесплатни дополнувања
– Проширување на повеќе екрански прегледи со повеќе колони
– Забрзување на повеќе процедури за обработка
– …

 

Екстра понуда
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и
 • Комплетна опција за работа со современи PDA уреди или мобилни телефони: Теренска (амбулантна) продажба , теренска наплата, достава со печатење на фактури, испратници и фискални сметки, креирање нарачки, прием со бар-код, издавање од магацин, попис, … и комплетно автоматско синхронизирање со централна мониторинг база без застој во работата, дури и без константен интернет!
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Верзија на HELIX на македонски, албански и англиски јазик;
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.