fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

 

Детали за особините вградени во новата 4.70 верзија на HELIX пакетот:

Опис
Материјално работење:
Излез – Податоци за излезна калкулација: Можност да се одбере ценовник на производи, од шифрарник на ценовници, а за комитенти кои имаат одбрано ценовник, автоматски се пополнува ова поле
Лагер листа – Опции за Печатења – Лагер листа по критичен рок: Можност за печатење на лагер листа со податок за критичен рок
Лагер листа – Опции за Печатења – Лагер листа по најмала издадена продажна цена: Можност за печатење на лагер листа со податок за најмала издадена продажна цена
Комерцијално работење:
Излез – Книга на фактури (Ф2) – Опции за Печатења – Печатење со разгранет данок: Можност за печатење на книга на фактури со разгранет данок
– Промет по производи (Ф6) – Издадени производи (Ф9) – Опции за Печатења – Печатење со трошоци: Можност за печатење на извештај за издадени производи со податок за трошоци
Финансово работење:

Аналитика – Аналитичка картица за одбрано конто – Копче за експорт на картица во Excel: Можност за експорт на аналитичка картица во Excel
Личен доход:

Плата – Матични податоци за вработени – Печатења – Образец НП-1: Можност да се добие Образец НП-1 во печатена форма за одбран вработен
Шифрарници:

Ценовници: Можност за дефинирање шифрарник на ценовници на производи, кои понатаму се наведуваат по комитенти,или директно се задава ценовникот за самата калкулација и артиклите во калкулацијата ја превземаат дефинираната цена од ценовникот
Комитенти – Податоци за комитентот – Таб за дистрибуција: Можност за одбран комитент да се зададе посебен ценовник на производи, кој ќе важи само за него
Општо:

СИСТЕМ – Сетирања – Таб за Материјално работење: Можност да се сетира опција со која во комерцијалните опции се земаат во предвид фирми родители, за соодветно одбран период

*Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржанаинсталацијата од страна на ЗОНЕЛ
***Напомена: Достапноста на сите опции зависи и од содржината на програмскиот пакет кој е првично купен од страна на корисникот. Пример: опциите од комерцијално работење следуваат со доградба на верзијата само ако првично биле предмет на купопродажба. Втор пример се експортите во MS Excel кои би биле достапни само ако е купена опцијата за експорт во MS Excel и т.н.

Бесплатни дополнувања
– Проширување на повеќе екрански прегледи со повеќе колони
– Забрзување на повеќе процедури за обработка
– …

 

Екстра понуда
 • Комплетна опција за работа со современи PDA уреди или мобилни телефони: Теренска (амбулантна) продажба , теренска наплата, достава со печатење на фактури, испратници и фискални сметки, креирање нарачки, прием со бар-код, издавање од магацин, попис, … и комплетно автоматско синхронизирање со централна мониторинг база без застој во работата, дури и без константен интернет!
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Верзија на HELIX на македонски, албански и англиски јазик;
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.