fbpx

Ве известуваме дека поради престојното присоединување на Охридска Банка и Шпаркасе Банка во една банка која ќе продолжи да функционира под името Шпаркасе Банка Македонија од 19.07.2021 година имаме промена на нашата жиро сметка.

Почнувајќи од 19.07.2021 сите плаќања спрема ЗОНЕЛ Софтвер треба да ги извршувате на следната жиро сметка:

Жиро сметка – 250-0101018340-57

Депозитар  – Шпаркасе Банка Македонија

Исто така Ве известуваме дека старата жиро сметка од 19.07.2021 година не е во функција и со таа сметка не е возможен платен промет.

Со Почит,
Тимот на ЗОНЕЛ Софтвер