ZONEL Software oбјавува конкурс за вработување на Асистент за корисничка поддршка и Call Center

Знаења и потребни вештини:

 • Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати, изготвување анализи и комерцијални извештаи)
 • Позитивен неконфликтен пристап во контактот со комитенти
 • Позитивно истакната особина за добро изразување и составување дописи со недвосмислена и прецизно формулирана содржина
 • Иницијативност и спремност за помош во решавање на различни прашања од корисничка природа при користење на софтверските апликации
 • Познавање на Office (Word, Excel, P. Point)
 • По потреба наративно снимање на кориснички видео упатства и туторијали
 • Колегијалност и афинитет кон тимска работа

Работни задачи и одговорности:

 • Консултативна подршка по телефон или корисничка обука во врска со користење на апликативниот софтвер

Предност ќе имаат кандидатите со претходно познавање на HELIX системот и другите апликациите изработени од ЗОНЕЛ Софтвер.

Ние нудиме:

 • Работа во перспективна средина;
 • Постојан развој на професионални вештини;
 • Работно време од 08 до 16 часот, Понеделник до Петок;
 • Плата по договор соодветна на претходното работно искуство и квалификации.

Рок за пријавување: 31.07.2018

Вашето CV испратете го на konkurs@zonel.com.mk

zonel1
2401-204, 2401-205, 2402-274
konkurs@zonel.com.mk
www.zonel.com.mk