Тимот на ЗОНЕЛ Софтвер ги следи сите законски измени кои влијаат врз функционирањето на нашите решенија и Веднаш после стапување на сила на секоја ваква измена тимот на Зонел Софтвер истата ја имплементира во HELIX и со тоа им овозможуваме на нашите корисници нивното работење во секој момент да е усогласено со најновите законски одредби.

Последната Законска измена која е имплементирана во HELIX e Законска 78: Нов образец за електронско поднесување на Даночен биланс. Оваа законска измена се имплементира поради измените во XML образецот за поднесување на Даночен Биланс за 2017 година и измените на образецот за печатење на Даночен Биланс за 2017 година.

Даночен биланс

За повеќе детали околу оваа  Законски измена како и за други постари Законски измени можете да се информирате  на следниов линк: Законски верзии