fbpx

Партнерска мрежа на Зонел Софтвер

ЗОШТО:  

Зонел Софтвер е софтверска компанија која постои од 1992 година. Нашите решенија ги користат преку 1800 клиенти од најразличен профил – трговија, услуги, производство, книговодство, угостителство, маркетинг, државни институции, банки и други финансиски институции.
Наша специјалност се програми за сметководствено, материјално и комерцијално работење со изобилство од менаџерски ориентирани извештаи за продажба. Нашите софтверски решенија се применливи во секој вид на компанија или индустрија.

ШТО ДОБИВАТЕ КАКО  ПАРТНЕР НА ЗОНЕЛ?

Зонел Софтвер е партнерски ориентирана компанија која обезбедува одлични провизии и континуирана поддршка на своите партнери. Кога ќе станете дел од партнерската мрежа на Зонел Софтвер ги добивате следниве погодности:

• Можност за склучување на нови бизнис базирани на Helix решенијата кои се најстабилни, најфлексибилни и најрентабилни на пазарот
• Континуирана промоција на HELIX решенијата и на партнерската мрежа на ЗОНЕЛ СОФТВЕР
• Обука и демонстрација на HELIX решенијата кои ќе се предмет на работа на ПАРТНЕРОТ
• ЗОНЕЛ СОФТВЕР преку својот оддел за поддршка ќе овозможи континуирана поддршка во текот на сите процеси на работа на партнерот: промоција, презентација и имплементација на HELIX решенијата.

ИЗБЕРЕТЕ ТИП НА ПАРТНЕРСТВО ШТО ВАС ВИ ОДГОВАРА:

ПРОМО ПАРТНЕР – Партнерство прилагодено за најразлични типови на компании и поединци кои сакаат да додадат нови производи во своето портфолио

ИТ ПАРТНЕР – Партнерство прилагодено за компании и поединци кои се   занимаваат со продажба на компјутерска опрема и софтвер

ЕКСПЕРТ ПАРТНЕР – Партнерство соодветно за сметководствени бироа, консултантски куќи, ревизорски компании и поединци економски експерти.

РАЗВОЕН ПАРТНЕР – Партнерство наменето за стопански комори, најразлични асоцијации, федерации и други типови на здружување во одредени сектори.

ЕДУКАТИВЕН ПАРТНЕР- Пaртнерство наменето за универзитети, факултети, средни училишта, школи за сметководство и други образовни институции.

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТЕ ЗА ПАРТНЕРСТВО СО ЗОНЕЛ СОФТВЕР?

Пополнете ја формата подолу и нашите вработени веднаш ќе Ве контактираат со детали за соработка:

  Име (*)

  Email (*)

  Фирма

  Телефон (*)

  Град

  captcha