Видео Презентации:

Модул HELIX-K – Софтвер за книговодствено работење

 

Модул HELIX-М – Софтвер за материјално и комерцијално работење

 

Модул HELIX-P и P2 – Софтвер за малопродажба и ресторанско работење

     

Helix L – Пресметка на личен доход

 

HELIX MOBILE – Работа со мобилни уреди

 

Донесете вистинска одлука!

Одберете компанија која го разбира Вашиот бизнис и навистина се грижи за Вас!