Tag Archives: конкурс

ZONEL Software oбјавува конкурс за Сервисер за техничка подршка Знаења и потребни вештини: Познавање и искуство со инсталации на оперативни системи, апликации Сервисирање и одржување на SQL бази на податоци Познавање на компјутерски компоненти, склопување на компјутерски системи и работа со мрежи Иницијативност и спремност за помош во решавање на различни проблеми од техничка природа […]

Конкурс за Електроничар-Програмер Знаења и потребни вештини: Работа со Микроконтролери како Ардуино, Raspberry Pi, сензори, безжична комуникација Разбирање на блок дијаграми и шеми од електроника Познавање на C++, Python Работа со лемна станица Склопување на електронски уреди Познавање на Англиски јазик Клучни задачи и одговорности: Самостојно и совесно извршување на секоја задача Темелно тестирање на […]

ZONEL Software oбјавува конкурс за вработување на Асистент за корисничка поддршка и Call Center Знаења и потребни вештини: Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати, изготвување анализи и комерцијални извештаи) Позитивен неконфликтен пристап во контактот со комитенти Позитивно истакната особина за добро изразување и составување дописи со […]