Развој и дополнувања на HELIX – P  – Верзии постари од 4.10

Симни најнова верзија на HELIX

Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржана инсталацијата од страна на ЗОНЕЛ

Верзија
датум

Верзии со доплата
Цена (Eur)
без ДДВ (18%)
Li
ght
Busi
ness
Prof
essi
onal

Поновите верзии од 4.10 погледнете ги на следниот линк:  Понови верзии од 4.10

4.10
03.06.2007
Види подетални информации … Покрај другото: печатење на налог ПП10, доделување поени со секоја сметка и нивно користење или горење, промет по брендови за одбран купувач, промет по купувачи за одбран бренд, …
72
81
109
4.00
20.07.2006
Објава на финална, стабилна верзија. Пожелен, но не е неопходен услов нсталирана кирилична подршка на Вашиот оперативен систем. Сите претходни надградби се бесплатни;
0
0
0

НАПОМЕНА: Наведените цени важат само за корисници со договор за одржување по повик со наслов “ПАКЕТ 10: Mини Пакет“ склучен пред 30.04.2013 година.

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.