Uncategorized

06Dec 2018

Почитувани, Со овој допис сакам да Ве информирам за една процедурална промена во нашата соработка, која на овој начин ќе влезе во една попродуктивна фаза на задоволство на двете страни. За што се работи? Пред скоро време го претставивме новиот Тикет Систем за корисничка поддршка, кој се покажа како се подобар и се повеќе се […]

05Dec 2018

Конкурс за Електроничар-Програмер Знаења и потребни вештини: Работа со Микроконтролери како Ардуино, Raspberry Pi, сензори, безжична комуникација Разбирање на блок дијаграми и шеми од електроника Познавање на C++, Python Работа со лемна станица Склопување на електронски уреди Познавање на Англиски јазик Клучни задачи и одговорности: Самостојно и совесно извршување на секоја задача Темелно тестирање на […]

21Sep 2018

Почитувани корисници, Ви се обраќам со едно кусо резиме и информација за една нова опција која ZONEL Software почнува да ја имплементира на задоволство на многу свои корисници. Имено, на почеток морам задолжително да спомнам и за некои слабости кои се појавија во последниов период, отприлика во последните 4-5 месеци, а најмногу во поглед на […]

21Sep 2018

За да ја преземете и инсталирате најновата верзија на Helix потребно е да ги направите следните чекори: 1. Во самиот Helix кликнете на Инсталирајте најнова верзија (MS SQL)   2. За да може да продолжите со постапката потребна е активна конекција на Интернет. Ако Вашиот компјутер е поврзан на интернет само кликнете на копчето Во […]

23Aug 2018

Едноставен кориснички Interface, лесен за користење и навигација, опремен со сите неопходни и доволни информации за комуникација со ZONEL Software Креирање на нов Тикет 1) Копче за креирање нов Тикет. При креирањето се внесува само насловот, додека содржината на прашањата се наведува дополнително преку “Ново Прашање“. Тикетот може да биде “Јавен“, односно видлив за сите […]

20Jul 2018

ZONEL Software oбјавува конкурс за вработување на Асистент за корисничка поддршка и Call Center Знаења и потребни вештини: Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати, изготвување анализи и комерцијални извештаи) Позитивен неконфликтен пристап во контактот со комитенти Позитивно истакната особина за добро изразување и составување дописи со […]

25Apr 2018

ZONEL Software Објавува оглас за Програмер Знаења и потребни вештини: – Пожелно е искуство во некоја од следниве програмски околини: Delphi или Visual Studio – Работа со MS SQL Server бази на податоци – Способност за брзо навлегување и прифаќање на веќе изработени проекти и продолжување на развој на постоечки апликативни решенија Клучни задачи и […]

11Dec 2015

ZONEL Software Објавува оглас за Програмер во Delphi Знаења и потребни вештини: – Искуство со програмирање во Delphi – Работа со MS SQL Server бази на податоци – Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати) – Способност за брзо навлегување и прифаќање на веќе изработени проекти и […]

11Dec 2015

ZONEL Software oбјавува конкурс за Асистент за корисничка подршка и Call Center Знаења и потребни вештини: – Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати, изготвување анализи и комерцијални извештаи) – Познавање на HELIX системот – Позитивен неконфликтен пристап во контактот со комитенти – Позитивно истакната особина за […]