ZONEL Software oбјавува конкурс за Сервисер за техничка подршка

Знаења и потребни вештини:

 • Познавање и искуство со инсталации на оперативни системи и апликации
 • Сервисирање и одржување на SQL бази на податоци
 • Познавање на компјутерски компоненти, склопување на компјутерски системи и работа со мрежи
 • Иницијативност и спремност за помош во решавање на различни проблеми од техничка природа во користење на софтверските апликации
 • Познавање на Office (Word, Excel, P. Point)
 • Позитивен неконфликтен пристап во контакт со комитенти и колеги

Позитивно би било оценето:

 • Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати)
 • Познавање на англиски јазик
 • Сопствено возило, за кое би биле платени трошоците
 • Претходно познавање на HELIX системот и другите апликации изработени од ZONEL Software

Клучни задачи и одговорности:

 • Инсталирање на апликативни решенија
 • Откривање и решавање на проблеми во врска со користењето на апликативните решенија од страна на клиентот, по телефон, во работни простории, или во простории на комитентот
 • Самостојно и совесно извршување на секоја задача
 • Самоиницијативност и контрола на сопствениот квалитет на извршување и запазување на договорените рокови
 • Навремено информирање на комитентот за потребните информации согласно договорените термини
 • Способност за работа во тимска околина и одговорност при работа со поголеми проекти во екипа со повеќе учесници

Вашето CV испратете го на [email protected].

Рок за аплицирање: 12.11.2021

ZONEL SOFTWARE
2401-204, 2402-274
[email protected]
www.zonel.com.mk