fbpx

ZONEL Software oбјавува конкурс за Асистент за корисничка подршка

Знаења и потребни вештини:

  • Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати, изготвување анализи и комерцијални извештаи)
  • Позитивен, неконфликтен пристап во контакт со комитентите и изразен сенс за нивно задоволство
  • Позитивно истакната особина за добро изразување и составување дописи со недвосмислена и прецизно формулирана содржина
  • Иницијативност и спремност за помош во решавање на различни прашања од корисничка природа при користење на софтверските апликации
  • Познавање на Office (Word, Excel, P. Point)

Клучни задачи и одговорности:

  • Консултативна подршка по телефон, e-mail, Тикет или корисничка обука во врска со користење на апликативниот софтвер

Предност ќе имаат кандидатите со претходно познавање на HELIX системот и другите апликациите изработени од ЗОНЕЛ Софтвер.

Вашето CV испратете го на [email protected]

Краен рок за пријавување: 04.05.2021

ZONEL Software
Програми за книговодствено, материјално и комерцијално работење
2401-204, 2402-274
[email protected]
www.zonel.com.mk