ZONEL Software Објавува оглас за Програмер

Знаења и потребни вештини:
– Пожелно е искуство во некоја од следниве програмски околини: Delphi или Visual Studio
– Работа со MS SQL Server бази на податоци
– Способност за брзо навлегување и прифаќање на веќе изработени проекти и продолжување на развој на постоечки апликативни решенија

Клучни задачи и одговорности:
– Израбока на парцијални или нови програмски решенија
– Самостојно и совесно извршување на секоја задача
– Темелно тестирање на секоја завршена задача или операција
– Самоиницијативност и контрола на сопствениот квалитет на извршување и запазување на договорените рокови
– Способност за работа во тимска околина и одговорност при работа со поголеми проекти во екипа со повеќе учесници

Позитивно би било оценето следното искуство во програмирање:
– Изработка на финансиски и ERP апликации (материјално, финансово, плата)
– Работа на поголеми проекти со MS SQL Server бази на податоци
– Работа на WEB апликации со ажурирање на податоци преку интернет

Сите заинтересирани до 04.05.2018 год. своето CV да го испратат на:
konkurs@zonel.com.mk

ZONEL Software
Програми за книговодствено, материјално и комерцијално работење
Ул. Васил Ѓоргов 34-1/3, Скопје
2401-204, 2402-274
konkurs@zonel.com.mk
www.zonel.com.mk

Оглас програмер