Видео Презентации:

Модул HELIX-K – Софтвер за книговодствено работење

 

Модул HELIX-М – Софтвер за материјално и комерцијално работење

 

Модул HELIX-P и P2 – Софтвер за малопродажба и ресторанско работење

 

Helix L – Пресметка на личен доход

 

HELIX MOBILE – Работа со мобилни уреди

 

Други документи: барања, нарачки, понуди, профактури, резервации

 

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.