fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Зошто да работите во Зонел Софтвер:

Зонел Софтвер е софтверска компанија која постои од 1992 година. Нашите решенија ги користат преку 1500 клиенти од најразличен профил – трговија, услуги, производство, книговодство, угостителство, маркетинг, државни институции, банки и други финансиски институции.

Компанијата на своите вработени им нуди можности за напредок во кариерата во исклучително пријатна атмосфера со изразен тимски дух. Ви нудиме средина во која се почитува и се наградува квалитетот, во која сите вработени се охрабруваат да ги развиваат своите таленти и интереси. На нашите вработени им нудиме можност да работат на интересни проекти во најразлични сектори и да разменуваат знаења, искуства и најдобри практики со професионалци од овие сектори.

Што бараме:

ZONEL Software перманентно е заинтересиран за соработка со талентирани и енергични кандидати со позитивен став, кои се одлучни и решителни и кои сакаат да работат во динамична средина. Посебно ги цениме следните карактеристики:

- Самостојно и совесно извршување на секоја задача со изразена самоодговорност
- Темелност и тестирање на секоја завршена задача или операција
- Самоиницијативност и контрола на сопствениот квалитет на извршување и запазување на договорените рокови
- Способност за работа во тимска околина и одговорност при работа со поголеми проекти во екипа со повеќе учесници

Контакт форма:

Изберете соодветна контакт форма за позицијата за која конкурирате, пополнете ја соодветната форма и испратете Ваше CV.

 1. Сектор за развој на софтвер

  Потребни квалификации:

  – Искуство со програмирање во Delphi
  – Visual Studio, JAVA, MS SQL
  – Претходно искуство во програмирање на ERP и финансиски апликации
  – Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати)


   Име и Презиме (*)

   Email (*)

   Телефон(*)

   Додатни информации

   CV – Македонски јазик

   CV – Англиски јазик

   Додатни документи

   captcha

  • Сектор за корисничка поддршка

   Потребни квалификации:

   – Познавање и искуство со HELIX системот
   – Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати)
   – Познавање на книговодствено работење (материјално и финансово)
   – Искуство во телефонска и е-маил комуникација со комитенти и практичен трнинг и обуки
   – Office пакети


    Име и Презиме (*)

    Email (*)

    Телефон(*)

    Додатни информации

    CV – Македонски јазик

    CV – Англиски јазик

    Додатни документи

    captcha

   • Сектор за техничка поддршка

    Потребни квалификации:

    – Искуство со администрирање на Windows и мрежи
    – Искуство со инсталирање на софтверски апликации
    – Познавање на хардвер и склопување на компјутери
    – Познавање на MS SQL бази
    – Поседување сопствено возило (со платени трошоци)


     Име и Презиме (*)

     Email (*)

     Телефон(*)

     Додатни информации

     CV – Македонски јазик

     CV – Англиски јазик

     Додатни документи

     captcha

    • Сектор за маркетинг и продажба

     Потребни квалификации:

     – Искуство со HELIX системот
     – Искуство со презентации на софтверски решенија
     – Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати)
     – Искуство со Power Point и Office
     – Англиски јазик


      Име и Презиме (*)

      Email (*)

      Телефон(*)

      Додатни информации

      CV – Македонски јазик

      CV – Англиски јазик

      Додатни документи

      captcha

     • Имплементатор на ERP/Книговодствен софтвер

      Потребни квалификации:

      – Искуство со финансиски менаџмент, комерцијално и сметководствено работење
      – Искуство со имплементација на ERP книговодствен софтвер или консултативни услуги во вакви рамки
      – Искуство со спроведување на обуки на корисници на ERP / книговодствен софтвер
      – Познавање на деловните процеси во компаниите и користење на деловна терминологија
      – Позитивен неконфликтен пристап во контактот со комитенти
      – Одлични комуникациски, организациски способности и желба за тимска работа
      – Напредно Познавање на Office (Word, Excel, P. Point)


       Име и Презиме (*)

       Email (*)

       Телефон(*)

       Додатни информации

       CV – Македонски јазик

       CV – Англиски јазик

       Додатни документи

       captcha