fbpx

Зошто да работите во Зонел Софтвер:

Зонел Софтвер е софтверска компанија која постои од 1992 година. Нашите решенија ги користат преку 1500 клиенти од најразличен профил – трговија, услуги, производство, книговодство, угостителство, маркетинг, државни институции, банки и други финансиски институции.

Компанијата на своите вработени им нуди можности за напредок во кариерата во исклучително пријатна атмосфера со изразен тимски дух. Ви нудиме средина во која се почитува и се наградува квалитетот, во која сите вработени се охрабруваат да ги развиваат своите таленти и интереси. На нашите вработени им нудиме можност да работат на интересни проекти во најразлични сектори и да разменуваат знаења, искуства и најдобри практики со професионалци од овие сектори.

Што бараме:

ZONEL Software перманентно е заинтересиран за соработка со талентирани и енергични кандидати со позитивен став, кои се одлучни и решителни и кои сакаат да работат во динамична средина. Посебно ги цениме следните карактеристики:

- Самостојно и совесно извршување на секоја задача со изразена самоодговорност
- Темелност и тестирање на секоја завршена задача или операција
- Самоиницијативност и контрола на сопствениот квалитет на извршување и запазување на договорените рокови
- Способност за работа во тимска околина и одговорност при работа со поголеми проекти во екипа со повеќе учесници

Контакт форма:

Изберете соодветна контакт форма за позицијата за која конкурирате, пополнете ја соодветната форма и испратете Ваше CV.

 1. Сектор за развој на софтвер

  Потребни квалификации:

  – Искуство со програмирање во Delphi
  – Visual Studio, JAVA, MS SQL
  – Претходно искуство во програмирање на ERP и финансиски апликации
  – Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати)


  Име и Презиме (*)

  Email (*)

  Телефон(*)

  Додатни информации

  CV – Македонски јазик

  CV – Англиски јазик

  Додатни документи

  captcha

 2. Сектор за корисничка поддршка

  Потребни квалификации:

  – Познавање и искуство со HELIX системот
  – Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати)
  – Познавање на книговодствено работење (материјално и финансово)
  – Искуство во телефонска и е-маил комуникација со комитенти и практичен трнинг и обуки
  – Office пакети


  Име и Презиме (*)

  Email (*)

  Телефон(*)

  Додатни информации

  CV – Македонски јазик

  CV – Англиски јазик

  Додатни документи

  captcha

 3. Сектор за техничка поддршка

  Потребни квалификации:

  – Искуство со администрирање на Windows и мрежи
  – Искуство со инсталирање на софтверски апликации
  – Познавање на хардвер и склопување на компјутери
  – Познавање на MS SQL бази
  – Поседување сопствено возило (со платени трошоци)


  Име и Презиме (*)

  Email (*)

  Телефон(*)

  Додатни информации

  CV – Македонски јазик

  CV – Англиски јазик

  Додатни документи

  captcha

 4. Сектор за маркетинг и продажба

  Потребни квалификации:

  – Искуство со HELIX системот
  – Искуство со презентации на софтверски решенија
  – Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати)
  – Искуство со Power Point и Office
  – Англиски јазик


  Име и Презиме (*)

  Email (*)

  Телефон(*)

  Додатни информации

  CV – Македонски јазик

  CV – Англиски јазик

  Додатни документи

  captcha

 5. Имплементатор на ERP/Книговодствен софтвер

  Потребни квалификации:

  – Искуство со финансиски менаџмент, комерцијално и сметководствено работење
  – Искуство со имплементација на ERP книговодствен софтвер или консултативни услуги во вакви рамки
  – Искуство со спроведување на обуки на корисници на ERP / книговодствен софтвер
  – Познавање на деловните процеси во компаниите и користење на деловна терминологија
  – Позитивен неконфликтен пристап во контактот со комитенти
  – Одлични комуникациски, организациски способности и желба за тимска работа
  – Напредно Познавање на Office (Word, Excel, P. Point)


  Име и Презиме (*)

  Email (*)

  Телефон(*)

  Додатни информации

  CV – Македонски јазик

  CV – Англиски јазик

  Додатни документи

  captcha